SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW - WYKONAWSTWO
DORADZTWO W ZAKRESIE CHEMII BUDOWLANEJ


AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRM:

 „E i M” – Firma Budowlano-Handlowa , mgr inż. Eugeniusz Wojciechowski

to firma, która pojawiła się na rynku w 1995 roku jako kontynuatorka Biura Usług Inwestorskich „Fakturator” (od 1988). Ten sam właściciel, zawsze sam  z inklinacjami do działalności bazującej na wykorzystywaniu zdobytej wiedzy. Firma ma charakter ekspercki z nastawieniem na realizację zadań bardzo szczegółowych i specjalistycznych. Zakresem działań jest wąsko pojęta specjalizacja w zakresie chemii budowlanej. Mam szacunek dla dużych i wielkich firm budowlanych, które działają w skali makro. Przez to niestety zatracają dbałość o szczegóły, dzięki czemu pojawia się sfera zjawisk, które należy poprawić i uzupełnić, a dla mojej firmy nisza rynkowa. Specjalizacja wsparta wiedzą jest motorem postępu i powodem tego, że obiekty są wykonywane z coraz większą starannością, dokładnością i standardem.

Ta idea przyświeca właścicielowi firmy od początku kontaktu z firmami niemieckimi, a w szczególności z firmą SCHOMBURG - System Baustoffe. Po podjęciu współpracy jako przedstawiciel techniczno - handlowy rozpoczął wielostopniowe szkolenie w kraju i za granicą. Gruntowne szkolenie merytoryczne w zakresie nowoczesnych technologii, ale również w zakresie marketingu i zarządzania zaczęło procentować tym, że właściciel firmy zaczął prowadzić szkolenia jako prelegent w całym kraju. Równocześnie uczestniczył w sympozjach firm konkurencyjnych i seminariach naukowo - technicznych. Do tego dochodziło uczestnictwo w targach budowlanych i konserwatorskich. Jednocześnie na wielu budowach udawało się wiedzę teoretyczną przekuwać w praktyce gromadząc coraz większe doświadczenie. Niemcy prowadzący kolejne szkolenia pytali czy to na pewno oni powinni je prowadzić, a nie my?

Od 1999 roku  Eugeniusz Wojciechowski otrzymuje od firmy Schomburg pełną autoryzację na przedstawicielstwo jako firma partnerska. Charakter ekspercki firmy pozostaje niezmienny tzn. mała firma specjalistyczna oparta na wiedzy teoretycznej i praktycznej właściciela z małą brygadą młodych pracowników szkolonych w kraju i za granicą o dużym doświadczeniu wykonywanych robót (przez to nic nie uchodzi spod kontroli - nadzór jednoosobowy). Słynne stało się w branży powiedzenie właściciela „ufam pracownikom, ale sprawdzam”. Szczególnie, gdy chodzi o aplikację materiałów przy dużych obiektach. Przy iniekcji krystalicznej można dostarczyć na budowę kilka beczek preparatu (zgodnie ze specyfikacją zamówienia), ale chodzi o to by preparat był dokładnie wprowadzony do każdego otworu równomiernie krzemianując ścianę. Dlatego proszę mi wierzyć, że „diabeł tkwi w szczegółach”.

 

Firma działa w następującym zakresie:

  • samodzielne wykonywanie prac jako wykonawca,
  • wykonywanie prac jako podwykonawca GRI w zakresach swojej specjalizacji,
  • wykonywanie ekspertyz i opracowań technologicznych, w ramach których może być badanie próbek z obiektów w laboratoriach konserwacji zabytków,
  • dostarczanie materiałów loco-budowa, szkolenie brygad wykonawczych i nadzór nad realizacją robót zgodnie z zaleceniami producenta materiałów.

 

Eugeniusz Wojciechowski